This is the first alt textThis is the second alt textThis is the third alt textThis is the fourth alt text

Latest News

Lembaga telah menjatuhkan hukuman amaran kepada Sr Abu Rashdi bin
      Deraman kerana telah melanggar peraturan Jurukur Tanah Berlesen 2011 di
      atas pengwujudan pejabat cawangan tanpa kelulusan Lembaga.
       Submitted by admin on Thu, 07/08/2014
  Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan
       Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2014

       Submitted by admin on Mon, 20/01/2014

[Archive]

Announcement