Lembaga Jurukur Tanah
MALAYSIA

Information


Latest News

Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2017 new

Pengemaskinian Maklumat Jurukur Tanah Berdaftar (JTB), Isteri JTB dan Waris-Waris Yang Dinamakan

Pekeliling KPUP Bil 1/2017: Garis Panduan Mengenai Penyediaan Pelan Khas Untuk Harta Bersama Terhad Bagi Tujuan Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

Peringatan Mesra Majlis Perbandaran Manjung ; Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Perunding Bertauliah atau Melalui Wakil Perunding

Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2017

Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2017 pada 11 Okt 2017

More News

Land Surveyors Search

 

Icons Menu

 • Help and Support
  Technical
 • Download
  Pdf
 • Circular
  Pdf
 • News Archive
  Information
 • FAQs
  Information
 • Poll
  Survey