This is the first alt textThis is the second alt textThis is the third alt textThis is the fourth alt text

Latest News

  Kursus Komputer 'CDS' I & II Jun 2015
       Submitted by admin on Mon, 13/04/2015
  Pengumuman berkaitan GST di dalam eLJT. Klik untuk maklumat lanjut.
       Submitted by admin on Fri, 27/03/2015
  Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian Perakaunan GST
       Submitted by admin on Mon, 16/03/2015
  Maklumat Pendaftaran Cukai Barang dan Perkhidmatan - CBP (GST)
       Submitted by admin on Mon, 16/03/2015
  Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan
       Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2015

       Submitted by admin on Wed, 21/01/2015
  Kursus Komputer 'CDS' I & II Mac 2015
       Submitted by admin on Mon, 19/01/2015
  Surat Pekeliling KPUP Bil.1 Tahun 2014
       Submitted by admin on Thu, 08/01/2015
  Keputusan Kes Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia
       Submitted by admin on Fri, 05/12/2014
  Kemasukan Wang ke Akaun Bank LJT Tanpa Borang Ukur atau Dokumen
       Sokongan

       Submitted by admin on Mon, 24/11/2014
  Perubahan Dalam Senarai Pengedar HP Untuk Insentif Bagi Pembelian Mesin
       Pencetak A3 atau Plotter

       Submitted by admin on Mon, 27/10/2014
  Pemberian Insentif  Bagi Pembelian Mesin Pencetak A3 atau Plotter
       Submitted by admin on Tue, 14/10/2014
  Peperiksaan Bahagian I-Amalan Kadaster Bagi Tahun 2015
       Submitted by admin on Mon, 13/10/2014
  Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2015 Secara Atas
       Talian (On-line) Sila klik untuk maklumat lanjut
       Submitted by admin on Wed, 03/09/2014
  Perhatian: Mata CPD yang dipaparkan hanya berdasarkan maklumat yang
       diterima daripada pihak penganjur. JTB diminta mengisi Borang CPD Log Book
       dan menghantar ke LJT bagi tujuan pengemaskinian data tersebut
       di dalam eLJT
       Submitted by admin on Wed, 10/09/2014

[Archive]
 

Announcement