Lembaga Jurukur Tanah
MALAYSIA

Information


Latest News

Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2017 new

Kursus Komputer 'CDS' I & II Dis 2017 new

Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2018 Secara Atas Talian (ON-LINE)

Subsidi Pembelian Peralatan Ukur GNSS Oleh Lembaga Jurukur Tanah

Pengemaskinian Maklumat Jurukur Tanah Berdaftar (JTB), Isteri JTB dan Waris-Waris Yang Dinamakan

Pekeliling KPUP Bil 1/2017: Garis Panduan Mengenai Penyediaan Pelan Khas Untuk Harta Bersama Terhad Bagi Tujuan Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

Peringatan Mesra Majlis Perbandaran Manjung ; Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Perunding Bertauliah atau Melalui Wakil Perunding

More News

Land Surveyors Search

 

Icons Menu

 • Help and Support
  Technical
 • Download
  Pdf
 • Circular
  Pdf
 • News Archive
  Information
 • FAQs
  Information
 • Poll
  Survey