Lembaga Jurukur Tanah
MALAYSIA

Information


Latest News

Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2016 Secara Atas Talian (ON-LINE)

Pekeliling Bil: 2/2015 - Pertukaran Nombor Akaun Bank Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Untuk Bayaran Deposit FI Ukur dan Lain-Lain Bayaran

Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)

Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 [Akta A1450] Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata

Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2015

Surat Pekeliling LJT Bil 1/2015 - Permohonan Sijil Cadangan Pelan Strata Di Bawah Persekitaran eKadaster

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 1

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 2

Land Surveyors Search

 

Icons Menu

 • Help and Support
  Technical
 • Download
  Pdf
 • Circular
  Pdf
 • News Archive
  Information
 • FAQs
  Information
 • Poll
  Survey