Lembaga Jurukur Tanah
MALAYSIA

Information


Latest News

IKLAN KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
    Kerja-Kerja Ukur dan Penyediaan Pelan Warta Untuk Kawasan Tadahan Air Di Pulau Pinang (Fasa 1)

Kursus Komputer 'CDS' I & II Ogos 2016

Borang Pembayaran Pelupusan Peralatan Field-To-Finish Yang Telah Dibekalkan Kepada JTB Melalui
Proses Tender T2/2003

Pekeliling Bil 1/2016 - Pelaksanaan Pemakaian Cop Rasmi Profesional Jurukur Tanah Berlesen I Contoh Cop Rasmi JTB

Makluman Penutupan Tapak Ujian Kalibrasi Alat Ukur Jarak Eletronik ( EDM/Total Station ) Dan Alat Ukur Global Navigation Satellite System (GNSS), Jalan Mohd Yatim Yahaya,53300 Wangsa Maju,W.P Kuala Lumpur

Pengenalan VIRTUAL ACCOUNT Dan JOMPAY di Lembaga Jurukur Tanah Malaysia

Pemberian Insentif Bagi Pembelian DESKTOP PC/NOTEBOOK Dan Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)
#  Download Borang Permohonan Insentif Pembelian (Pdf)

Pekeliling Bil: 2/2015 - Pertukaran Nombor Akaun Bank Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Untuk Bayaran Deposit FI Ukur dan Lain-Lain Bayaran

Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)

Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 [Akta A1450] Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata

Surat Pekeliling LJT Bil 1/2015 - Permohonan Sijil Cadangan Pelan Strata Di Bawah Persekitaran eKadaster

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 1

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 2

Land Surveyors Search

 

Icons Menu

 • Help and Support
  Technical
 • Download
  Pdf
 • Circular
  Pdf
 • News Archive
  Information
 • FAQs
  Information
 • Poll
  Survey