This is the first alt textThis is the second alt textThis is the third alt textThis is the fourth alt text

Latest News

  Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2015 Secara Atas
       Talian (On-line) Sila klik untuk maklumat lanjut
       Submitted by admin on Wed, 03/09/2014
  Perhatian: Mata CPD yang dipaparkan hanya berdasarkan maklumat yang
       diterima daripada pihak penganjur. JTB diminta mengisi Borang CPD Log Book
       dan menghantar ke LJT bagi tujuan pengemaskinian data tersebut
       di dalam eLJT
       Submitted by admin on Wed, 10/09/2014
  Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan
       Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2014

       Submitted by admin on Mon, 20/01/2014

[Archive]
 

Announcement