Lembaga Jurukur Tanah
MALAYSIA

Information


Latest News

Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD)

Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 [Akta A1450] Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata

Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2015

Surat Pekeliling LJT Bil 1/2015 - Permohonan Sijil Cadangan Pelan Strata Di Bawah Persekitaran eKadaster

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 1

Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 2

Land Surveyors Search

 

Icons Menu

 • Help and Support
  Technical
 • Download
  Pdf
 • Circular
  Pdf
 • News Archive
  Information
 • FAQs
  Information
 • Poll
  Survey