Borang Pembayaran Pelupusan Peralatan Field-To-Finish Yang Telah Dibekalkan Kepada JTB Melalui Proses Tender T2/2003