Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2017 pada 11 Okt 2017