More Articles

List of articles

No Title Created Date Posted in
1. Perlaksanaan Kadar Baharu Cukai Perkhidmatan (SST) 8% Di LJT Admin 21/02/2024 Notice
2. Iklan Tawaran Sebut Harga : Perolehan Membekal Peralatan dan Perisian Ukur untuk LJT /Dokumen Sebut Harga LJT No. 2/2024 Admin 14/02/2024 Procurement
3. Pekeliling LJT Bil 1/2024 : Penambahbaikan Proses Pendaftaran dan Pemantauan Kerja Ukur Hakmilik di LJT Admin 08/01/2024 Notice
4. Iklan Tawaran Sebut Harga : Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Terima Skrin LED Berserta Aksesori Di Pentas Prima Ballroom, Wisma LJT /Dokumen Sebut Harga LJT No. 1/2024 Admin 08/01/2024 Procurement
5. Kursus Komputer 'CDS' I & II March 2024 Admin 22/12/2023 Course
6. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2024 Admin 21/12/2023 Course
7. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster 2024 Admin 04/12/2023 Exam
8. Majlis Perjumpaan Lembaga Jurukur Tanah (LJT) bersama Jurukur Tanah Berlesen (JTB) 2023 Admin 09/11/2023 Events
9. Iklan Tawaran Sebut Harga : Perolehan Membekal, Merekabentuk, Membangun, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Laman Web Rasmi dan Aplikasi Mudah Alih GLSDC / Dokumen Sebut Harga LJT No. 17/2023 / Lampiran A/ Lampiran B Admin 26/10/2023 Procurement
10. Iklan Tawaran Sebut Harga : Perolehan Membekal, Memasang Dan Menguji Terima Skrin Led Berserta Aksesori Di Wisma LJT /Dokumen Sebut Harga LJT No. 16/2023 Admin 11/10/2023 Procurement
11. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Oktober 2023 Admin 04/10/2023 Disciplinary
12. Kursus Komputer 'CDS' I & II November 2023 Admin 03/10/2023 Course
13. Permohonan/Pembaharuan Lesen Menjalankan amalan 2024 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 08/09/2023 Notice
14. Iklan Tawaran Sebut Harga : Perolehan Perkakasan Bagi Operasi LJT/Dokumen Sebut Harga LJT No. 13/2023 Admin 04/08/2023 Procurement
15. Pemberian Subsidi/Insentif Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Juruukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2023 Admin 02/08/2023 Incentive
16. Iklan Jawatan Kosong - Juruukur Gred J41 dan Penolong Juruukur Gred JA29 Admin 27/07/2023 Recruitment
17. Kursus Komputer 'CDS' I & II September 2023 Admin 04/07/2023 Course
18. Hebahan Kursus Effective Communication Skills oleh GSTC Admin 26/06/2023 Course
19. Iklan Tawaran Tender: Perolehan Membekal Peralatan Dan Perisian Ukur Untuk untuk LJT/ Dokumen Tender LJT No. 2/2023 Admin 22/06/2023 Procurement
20. Iklan Tawaran Sebut Harga : Membuat, Membekal Dan Mengedar Diari, Kalendar Meja Dan Pocket Planner Bagi Tahun 2024 untuk LJT/ Dokumen Sebut Harga LJT No. 12/2023 Admin 22/06/2023 Procurement
21. Iklan Tawaran Sebutharga: Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Dan Pencucian Bangunan Di Wisma LJT/ Dokumen Sebut Harga LJT No. 10/2023 Admin 16/06/2023 Procurement
22. Kursus Komputer 'CDS' I & II June 2023 Admin 10/04/2023 Course
23. Perolehan Membekal Peralatan Dan Perisian Ukur Untuk LJT/ Dokumen Tender LJT No.1-2023/ Lampiran A Admin 07/04/2023 Procurement
24. Perolehan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Menaik Taraf Tapak Kalibrasi Global Navigation Satellite System (GNSS) Untuk Jupem Melaka/ Dokumen SebutHarga LJT No.8-2023 Admin 05/04/2023 Procurement
25. Iklan Tawaran Sebutharga: Perkhidmatan Pengawal Keselamatan Di Wisma LJT/ Dokumen SebutHarga LJT No.7-2023 Admin 06/03/2023 Procurement
26. Iklan Tawaran Sebut Harga: Perkhidmatan Penyelenggaraan Komprehensif Perkakasan Dan Perisian VM Di Wisma LJT Dan Pusat Pemulihan Bencana LJT Untuk Tempoh Tiga Tahun/ Dokumen Sebut Harga LJT No.5-2023 Admin 17/02/2023 Procurement
27. Iklan Tawaran Sebut Harga: Perolehan Menaiktaraf Sistem Kedatangan Kakitangan Lembaga Jurukur Tanah / Dokumen Sebut Harga LJT No.6-2023 Admin 17/02/2023 Procurement
28. Pekeliling LJT Bil 1/2023 : Peperiksaan Bahagian II - Pengemukaan Tugas Amali Di Bawah Bahagian V, Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen 2011 Admin 09/02/2023 Notice
29. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mac 2023 Admin 16/01/2023 Course
30. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2023 Admin 09/01/2023 Course
31. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster 2023 Admin 28/12/2022 Exam
32. Surat Pemakluman Pewartaan Baru Sempadan Daerah, Mukim, Tanah Bandar, Tanah Pekan Dan Tanah Desa di Seluruh Negeri Perak Admin 11/12/2022 Notice
33. Iklan Tawaran Sebut Harga - Perolehan Membekal Peralatan Dan Perisian Ukur Untuk LJT( Dokumen Sebut Harga / Lampiran A ) Admin 11/12/2022 Procurement
34. Kursus Komputer 'CDS' I Dan II - Nov & Dis 2022 Admin 11/12/2022 Course
35. Pelaksanaan Caj Fi Ukur Bagi Peletakan Tanda Sempadan Baharu pada Sistem eLJT Berkuatkuasa 1 September 2022 Admin 01/12/2022 Notice
36. Kerja-kerja ukur dan penyediaan pelan warta untuk kawasan tadahan air di Pulau Pinang (Fasa 1) Admin 11/11/2022 Procurement
37. Iklan Jawatan Kosong - Personel MySTEP Gred J41 Admin 26/10/2022 Recruitment
38. Surat Edaran Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Admin 29/09/2022 Notice
39. Pemberian Subsidi LJT Kepada JTB Bagi Tahun 2022 Admin 23/08/2022 Incentive
40. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2022 Admin 12/06/2022 Events
41. Iklan Jawatan Kosong - Personel MySTEP Gred J41 Admin 25/04/2022 Recruitment
42. Kursus Komputer 'CDS' (I) Dan (II)- Jun 2022 Admin 18/04/2022 Course
43. Makluman Penutupan Sementara Makmal JUPEM Admin 08/04/2022 Notice
44. Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur Digital (e-Sijil) Admin 30/03/2022 Notice
45. Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Tanah Admin 30/03/2022 Notice
46. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster 2022 Admin 24/03/2022 Course
47. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Mac 2022 Admin 16/03/2022 Disciplinary
48. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Tahun 2022 Admin 24/01/2022 Exam
49. Lesen Menjalankan Amalan Bagi Tahun 2022 Admin 29/12/2021 Notice
50. Majlis Perjumpaan Lembaga Jurukur Tanah (LJT) bersama Jurukur Tanah Berlesen (JTB) 2021 Admin 02/12/2021 Events
51. Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 11 Tahun 2021 Admin 20/11/2021 Notice
52. Carta Alir Proses Kerja Ukur Pepasangan dan Pengesanan Utiliti Bawah Tanah Admin 14/10/2021 Notice
53. Permohonan Lesen Menjalankan Amalan 2022 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 15/09/2021 Notice
54. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2021 Admin 01/09/2021 Exam
55. Pakej Subsidi Khas Pemulihan Ekonomi JTB 2021 - Covid-19 Admin 26/07/2021 Incentive
56. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 2/2021: Carta Alir Penyelesaian Kerja-Kerja Ukuran Hakmilik Tanah Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen (JTB) Pada Peringkat Fasa 3(81% Bayaran Diterima JTB) Dan Fasa 4 (98% Bayaran Diterima JTB).  Admin 15/03/2021 Notice
57. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Mac 2021 Admin 01/03/2021 Disciplinary
58. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2021: Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 (PKP 2.0) Admin 15/02/2021 Notice
59. Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2021: Bayaran Kemajuan Kerja-Kerja Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub-MC) Bagi skim Strata Bercampur Admin 05/02/2021 Notice
60. Pakej Subsidi Khas Permai JTB 2021 - COVID-19 Admin 05/02/2021 Incentive
61. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster tahun 2021 Admin 20/01/2021 Exam
62. Makluman Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2020 Admin 15/12/2020 Events
63. Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan Sebagai Jurukur Tanah Berlesen Admin 10/12/2020 Notice
64. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Dec 2020 Admin 01/12/2020 Disciplinary
65. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2020 Admin 19/11/2020 Events
66. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Nov 2020 Admin 01/11/2020 Disciplinary
67. Kursus Komputer 'CDS' I & II Nov 2020 Admin 02/10/2020 Course
68. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Oct 2020 Admin 01/10/2020 Disciplinary
69. Tawaran Insentif Bagi Pembelian Kelengkapan Pejabat, Peralatan dan Perisian Ukur oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Juruukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2020 Admin 14/09/2020 Incentive
70. Permohonan Lesen Menjalankan Amalan 2021 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 14/09/2020 Notice
71. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Aug 2020 Admin 01/08/2020 Disciplinary
72. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2020 Admin 24/07/2020 Course
73. PEPERIKSAAN BAHAGIAN I - AMALAN KADASTER 2020 Admin 16/07/2020 Exam
74. Kursus Komputer 'CDS' (I) & (II) Sept 2020 Admin 23/06/2020 Course
75. IKLAN JAWATAN KOSONG : Pegawai Tadbir N41 Admin 13/05/2020 Recruitment
76. IKLAN JAWATAN KOSONG: Pekerja Sambilan Harian 2020 Admin 13/05/2020 Recruitment
77. Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2020: Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Di Bawah Pakej Ransangan Prihatin Jurukur Tanah Berlesen (JTB) - COVID-19 Admin 29/04/2020 Notice
78. Pakej Rangsangan Prihatin JTB - Covid-19 (Tambahan) Admin 21/04/2020 Incentive
79. Bantuan Kewangan Bagi Juruukur Tanah Berlesen yang Dikuarantin Covid-19 Admin 21/04/2020 Incentive
80. Pengoperasian Firma Juruukur Tanah Berlesen Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Admin 21/04/2020 Notice
81. Pakej Rangsangan Prihatin JTB - Covid -19 Admin 06/04/2020 Incentive
82. Maklumat Kakitangan Firma Jurukur Tanah Berlesen (JTB) Admin 31/03/2020 Notice
83. Kursus Komputer 'CDS' I & II Jun 2020 Admin 12/03/2020 Course
84. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2020: Yuran Keahlian Seumur Hidup Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia (RISM) Bagi Juruukur Tanah Berlesen (JTB) Admin 05/02/2020 Notice
85. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2020 Admin 05/02/2020 Course
86. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster tahun 2020 Admin 05/02/2020 Exam
87. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Feb 2020 Admin 01/02/2020 Disciplinary
88. Kursus Komputer 'CDS' I & II Feb 2020 Admin 02/01/2020 Course
89. Lawatan Tapak Ujian Kalibrasi Admin 23/12/2019 Others
90. Kunjungan hormat ke Jabatan Mufti Negeri Kelantan Admin 23/12/2019 Others
91. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2019 Admin 07/11/2019 Events
92. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Nov 2019 Admin 01/11/2019 Disciplinary
93. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Sept 2019 Admin 16/10/2019 Disciplinary
94. Kursus Komputer 'CDS' I & II Nov 2019 Admin 09/10/2019 Course
95. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bil 2 Bagi Tahun 2019 Admin 01/10/2019 Course
96. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Oct 2019 Admin 01/10/2019 Disciplinary
97. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2020 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 18/09/2019 Notice
98. Tawaran Subsidi Bagi Pembelian Peralatan dan Perisian Ukur Oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Jurukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2019 Admin 03/09/2019 Incentive
99. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2019 Admin 26/07/2019 Exam
100. Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2019 Admin 11/07/2019 Course
101. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Julai 2019 Admin 01/07/2019 Disciplinary
102. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Mei 2019 Admin 01/05/2019 Disciplinary
103. Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen (Pindaan) 2019 Admin 01/04/2019 Notice
104. Kursus Komputer 'CDS' I & II Jun 2019 Admin 13/03/2019 Course
105. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2019 Admin 19/02/2019 Course
106. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Tahun 2019 Admin 15/01/2019 Exam
107. Kursus Komputer 'CDS' I & II Feb 2019 Admin 08/01/2019 Course
108. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2018 Admin 23/11/2018 Events
109. Pembatalan Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bil 2/2018 Admin 22/11/2018
110. Tawaran Penyewaan Dewan Prima Aras 6 dan/atau Dewan Intan & Dewan Berlian Aras 4,Wisma LJT Admin 12/11/2018 Others
111. Surat Pekeliling Bil 5/2018: Syarat Tambahan Untuk Permohonan Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019 Admin 10/10/2018 Notice
112. Kursus Komputer 'CDS' I & II Nov 2018 Admin 02/10/2018 Course
113. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2018 Admin 01/10/2018 Course
114. Tatacara JTB Memperbaharui Lesen Ukur Secara Online (eLJT) Admin 28/09/2018 Notice
115. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 13/09/2018 Notice
116. Perlaksanaan Cukai Perkhidmatan (SST) Di Lembaga Jurukur Tanah Admin 29/08/2018 Notice
117. Pemberian Subsidi / Insentif Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Kepada Juruukur Tanah Berlesen Bagi Tahun 2018 Admin 15/08/2018 Incentive
118. Surat Pekeliling Bil 4/2018: Pemberian Bantuan Mengurus Jenazah Yang Melibatkan Kematian Jurukur Tanah Berdaftar (JTB) Serta Waris-Waris Terdekat JTB Admin 14/08/2018 Notice
119. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2018 pada 19 Disember 2018 Admin 07/08/2018 Exam
120. Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2018 Admin 18/07/2018 Course
121. Surat Pekeliling Bil 2/2018: Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad Bagi Firma Juruukur Tanah Berlesen Yang Berstatus Pemilikan Tunggal Admin 14/05/2018 Notice
122. Surat Pekeliling Bil 3/2018: Kewajipan Mengemukakan Salinan Jadual Petak Admin 14/05/2018 Notice
123. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Mei 2018 Admin 01/05/2018 Disciplinary
124. Kursus Komputer 'CDS' I & II Jun 2018 Admin 23/04/2018 Course
125. Surat Pekeliling Bil 1/2018: Penjelasan Kepada Peranan JTB Berhubung Pelaksanaan General Circular No. 5/2017  Oleh Lembaga Arkitek Malaysia Admin 24/01/2018 Notice
126. Kursus Komputer 'CDS' I & II March 2018 Admin 09/01/2018 Course
127. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2017 Admin 04/12/2017 Events
128. Kursus Komputer 'CDS' I & II Dis 2017 Admin 05/10/2017 Course
129. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2018 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 14/09/2017 Notice
130. Subsidi Pembelian Peralatan Ukur GNSS Oleh Lembaga Jurukur Tanah Admin 12/09/2017 Incentive
131. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2017 Admin 04/08/2017 Course
132. Pengemaskinian Maklumat Jurukur Tanah Berdaftar (JTB), Isteri JTB dan Waris-Waris Yang Dinamakan Admin 03/07/2017 Notice
133. IKLAN JAWATAN KOSONG: Akauntan, Penolong Jurukur, Pembantu Akaun, Pembantu Tadbir Admin 19/06/2017 Recruitment
134. Pekeliling KPUP Bil 1/2017: Garis Panduan Mengenai Penyediaan Pelan Khas Untuk Harta Bersama Terhad Bagi Tujuan Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari Admin 17/06/2017 Notice
135. Peringatan Mesra Majlis Perbandaran Manjung ; Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Perunding Bertauliah atau Melalui Wakil Perunding Admin 13/06/2017 Notice
136. Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2017 Admin 13/06/2017 Course
137. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2017 pada 11 Okt 2017 Admin 15/05/2017 Exam
138. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mei 2017 Admin 15/03/2017 Course
139. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 1/2017 Admin 02/02/2017 Exam
140. Pekeliling KPUP Bil 1/2016: Garis Panduan Kod Warna dan Penandaan Bagi Pemetaan Utiliti Bawah Tanah Admin 05/01/2017 Notice
141. Kursus Komputer 'CDS' I & II Februari 2017 - Borang CDS Kursus I | Borang CDS Kursus II Admin 27/12/2016 Course
142. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2016 Admin 04/11/2016 Events
143. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Satu Unit DESKTOP PC/ NOTEBOOK dan Satu Unit PRINTER Admin 04/11/2016 Incentive
144. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2017 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 08/09/2016 Notice
145. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2016 Admin 01/09/2016 Course
146. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bagi Tahun 2016 Admin 26/08/2016 Exam
147. Kursus Komputer 'CDS' I & II November 2016 - Borang CDS Kursus I | Borang CDS Kursus II Admin 24/08/2016 Course
148. Pekeliling Bil 2/2016: Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015 Admin 05/08/2016 Notice
149. Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur TOTAL STATION Bagi Tahun 2016 Admin 04/08/2016 Incentive
150. IKLAN KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA Kerja-Kerja Ukur dan Penyediaan Pelan Warta Untuk Kawasan Tadahan Air Di Pulau Pinang (Fasa 1) Admin 09/06/2016 Others
151. Kursus Komputer 'CDS' I & II Ogos 2016 Admin 08/06/2016 Course
152. Borang Pembayaran Pelupusan Peralatan Field-To-Finish Yang Telah Dibekalkan Kepada JTB Melalui Proses Tender T2/2003 Admin 26/05/2016 Others
153. Pekeliling Bil 1/2016 - Pelaksanaan Pemakaian Cop Rasmi Profesional Jurukur Tanah Berlesen I Contoh Cop Rasmi JTB Admin 22/04/2016 Notice
154. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mei 2016 Admin 22/03/2016 Course
155. Makluman Penutupan Tapak Ujian Kalibrasi Alat Ukur Jarak Eletronik ( EDM/Total Station ) Dan Alat Ukur Global Navigation Satellite System (GNSS), Jalan Mohd Yatim Yahaya,53300 Wangsa Maju,W.P Kuala Lumpur Admin 08/03/2016 Notice
156. Seminar GST Untuk Sektor Kerajaan Admin 04/03/2016 Others
157. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mac 2016 Admin 12/01/2016 Course
158. Pengenalan VIRTUAL ACCOUNT Dan JOMPAY di Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Admin 28/12/2015 Notice
159. Majlis Perjumpaan LJT bersama JTB 2015 pada 23 Disember 2015 (Rabu) Admin 08/12/2015 Events
160. Pemberian Insentif Bagi Pembelian DESKTOP PC/NOTEBOOK Dan Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Download Borang Permohonan Insentif Pembelian (Pdf) Admin 03/11/2015 Incentive
161. Peperiksaan Bahagian I-Amalan Kadaster Bagi Tahun 2015 Admin 13/10/2015 Exam
162. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2016 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 17/09/2015 Notice
163. Perhatian: Mata CPD yang dipaparkan hanya berdasarkan maklumat yang diterima daripada pihak penganjur. JTB diminta mengisi Borang CPD Log Book dan menghantar ke LJT bagi tujuan pengemaskinian data tersebut di dalam eLJT.  Muat turun Borang CPD Log Book Admin 10/09/2015 Notice
164. Permohonan / Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2015 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 03/09/2015 Notice
165. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Admin 10/08/2015 Incentive
166. Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 {{Akta A1450}} Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata Admin 15/07/2015 Notice
167. Kursus Komputer 'CDS' I & II Sept 2015 Admin 03/07/2015 Course
168. Jawatan Kosong di Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Admin 23/06/2015 Recruitment
169. Pengumuman Pungutan Kad Kuasa JTB Admin 23/06/2015 Notice
170. Jemputan Menghadiri Program Pencerahan JUPEM Mengenai Pelaksanaan Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 dan Akta Pengurusan Strata 2013 Admin 21/06/2015 Notice
171. Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 1 Admin 18/06/2015 Notice
172. Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan atau Tanah untuk Pengeluaran Hak Milik Strata - Jilid 2 Admin 18/06/2015 Notice
173. Kursus Komputer 'CDS' I & II Jun 2015 Admin 13/04/2015 Course
174. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Perisian Perakaunan GST Admin 16/03/2015 Incentive
175. Maklumat Pendaftaran Cukai Barang dan Perkhidmatan - CBP (GST) Admin 16/03/2015 Notice
176. Pengumuman berkaitan GST di dalam eLJT. Klik untuk maklumat lanjut Admin 27/02/2015 Notice
177. Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2015 Admin 21/01/2015 Incentive
178. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mac 2015 Admin 19/01/2015 Course
179. Surat Pekeliling KPUP Bil.1 Tahun 2014 Admin 08/01/2015 Notice
180. Peperiksaan Bahagian I-Amalan Kadaster Bagi Tahun 2014 Admin 31/12/2014 Exam
181. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2014 Admin 01/12/2014 Events
182. Perintah Tatatertib Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Dec 2014 Admin 01/12/2014 Disciplinary
183. Kemasukan Wang ke Akaun Bank LJT Tanpa Borang Ukur atau Dokumen Sokongan Admin 24/11/2014 Notice
184. Perubahan Dalam Senarai Pengedar HP Untuk Insentif Bagi Pembelian Mesin Pencetak A3 atau Plotter Admin 27/10/2014 Incentive
185. Pemberian Insentif Bagi Pembelian Mesin Pencetak A3 atau Plotter Admin 14/10/2014 Incentive
186. Kursus Komputer 'CDS' I & II November 2014 Admin 09/10/2014 Course
187. Kursus Komputer 'CDS' I & II Ogos 2014 Admin 06/05/2014 Course
188. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mei 2014 Admin 19/03/2014 Course
189. Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS dan Peralatan dan Perisian Field To Finish Untuk Tahun 2014 Admin 20/01/2014 Incentive
190. Kursus Komputer 'CDS' (I)&(II) - Februari 2014 Admin 14/01/2014 Course
191. Cadangan Majlis Makan Malam Bersama YB Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Bersempena Hari Bersama JTB 2013 Admin 25/10/2013 Events
192. Kursus Komputer 'CDS' I & II Julai 2013 Admin 08/07/2013 Course
193. Pembatal Semua Pelatih Kerjaluar yang Didaftarkan Dengan Lembaga Berkuatkuasa 1hb Oktober 2011 Admin 03/11/2011 Notice
194. Pewartaan Peraturan-peraturan Jurukur Tanah Berlesen 2011 - P.U.(A) 331 Admin 15/09/2011 Notice
195. Pembetulan - Kata Laluan Email Jurukur Tanah Berlesen Admin 01/08/2011 Notice
196. Prosedur Penggunaan Email Admin 01/08/2010 Notice
197. Pekali Polinomial 2011 (ORIGINAL VERSION) Admin 13/03/2010 Notice
198. Penggunaan Sepenuhnya Aplikasi Sistem e-LJT Admin 13/03/2010 Notice
199. Penjelasan Mengenai Penggunaan Jadual Upah Ukur Untuk Kerja Ukuran Hakmilik Admin 08/03/2010 Notice
200. Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 2/2008: Tarikh Tutup Akaun Tahunan Lembaga Jurukur Tanah Admin 14/04/2008 Notice