More Articles

List of articles

No Title Created Date Posted in
1. Kursus Komputer 'CDS' I & II Mac 2023 Admin 16/01/2023 Course
2. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster Bagi Tahun 2023 Admin 09/01/2023 Course
3. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster 2023 Admin 28/12/2022 Exam
4. Surat Pemakluman Pewartaan Baru Sempadan Daerah, Mukim, Tanah Bandar, Tanah Pekan Dan Tanah Desa di Seluruh Negeri Perak Admin 11/12/2022 Notice
5. Iklan Tawaran Sebutharga - Perolehan Membekal Peralatan Dan Perisian Ukur Untuk LJT( Dokumen SebutHarga / Lampiran A ) Admin 11/12/2022 Procurement
6. Kursus Komputer 'CDS' I Dan II - Nov & Dis 2022 Admin 11/12/2022 Course
7. Pelaksanaan Caj Fi Ukur Bagi Peletakan Tanda Sempadan Baharu pada Sistem eLJT Berkuatkuasa 1 September 2022 Admin 01/12/2022 Notice
8. Kerja-kerja ukur dan penyediaan pelan warta untuk kawasan tadahan air di Pulau Pinang (Fasa 1) Admin 11/11/2022 Procurement
9. Iklan Jawatan Kosong - Personel MySTEP Gred J41 Admin 26/10/2022 Recruitment
10. Surat Edaran Pekeliling Pembangunan Tanah Negeri Melaka Admin 29/09/2022 Notice
11. Pemberian Subsidi LJT Kepada JTB Bagi Tahun 2022 Admin 23/08/2022 Incentive
12. Majlis Perjumpaan LJT Bersama JTB 2022 Admin 12/06/2022 Events
13. Iklan Jawatan Kosong - Personel MySTEP Gred J41 Admin 25/04/2022 Recruitment
14. Kursus Komputer 'CDS' (I) Dan (II)- Jun 2022 Admin 18/04/2022 Course
15. Makluman Penutupan Sementara Makmal JUPEM Admin 08/04/2022 Notice
16. Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur Digital (e-Sijil) Admin 30/03/2022 Notice
17. Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Tanah Admin 30/03/2022 Notice
18. Kursus Apresiasi Amalan Kadaster 2022 Admin 24/03/2022 Course
19. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Tahun 2022 Admin 24/01/2022 Exam
20. Lesen Menjalankan Amalan Bagi Tahun 2022 Admin 29/12/2021 Notice
21. Majlis Perjumpaan Lembaga Jurukur Tanah (LJT) bersama Jurukur Tanah Berlesen (JTB) 2021 Admin 02/12/2021 Events
22. Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 11 Tahun 2021 Admin 20/11/2021 Notice
23. Carta Alir Proses Kerja Ukur Pepasangan dan Pengesanan Utiliti Bawah Tanah Admin 14/10/2021 Notice
24. Permohonan Lesen Menjalankan Amalan 2022 Secara Atas Talian (ON-LINE) Admin 15/09/2021 Notice
25. Peperiksaan Bahagian I - Amalan Kadaster Bil 2/2021 Admin 01/09/2021 Exam

Pages